Najbliższe wydarzenia

 • IX Świętokrzyskie Spotkania Neurologiczne
 • XIV Interdyscyplinarne Forum Polskiego Towarzystwa Udaru Mózgu
 • Lubelskie NeuroForum 2016 - ogólnopolska konferencja medyczna poświęcona zagadnieniom zagadnieniom neuroprotekcji i neuroregeneracji
 • Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Bieszczadzkie Dni Neurologiczne
 • Kurs medyczny: Podstawy neurosonologii - badanie dopplerowskie tętnic zewnątrz i wewnątrzczaszkowych
 • II Kujawsko-Pomorskie Dni Neurologiczne
 • XI Konferencja Wyzwania w reumatologii dziecięcej
 • XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa POSTĘPY W CHIRURGII NACZYŃ
 • IX Ogólnopolskie Dni Neurologii Dziecięcej
 • 13te Międzynarodowe Warsztaty Szkoleniowo-Naukowe Danube Teaching Course
 • Konferencja Naukowo-Szkoleniowa XIX Lubelskie Spotkania Naukowe

     Ponad 10 lat doświadczenia w organizacji konferencji ...

049cieniowane.jpg