• Lubelskie NeuroForum 2016 - ogólnopolska konferencja medyczna poświęcona zagadnieniom zagadnieniom neuroprotekcji i neuroregeneracji
  • Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Bieszczadzkie Dni Neurologiczne
  • Kurs medyczny: Podstawy neurosonologii - badanie dopplerowskie tętnic zewnątrz i wewnątrzczaszkowych
  • II Kujawsko-Pomorskie Dni Neurologiczne
  • XI Konferencja Wyzwania w reumatologii dziecięcej
  • XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa POSTĘPY W CHIRURGII NACZYŃ
  • IX Ogólnopolskie Dni Neurologii Dziecięcej
  • 13te Międzynarodowe Warsztaty Szkoleniowo-Naukowe Danube Teaching Course
  • Konferencja Naukowo-Szkoleniowa XIX Lubelskie Spotkania Naukowe

     Ponad 10 lat doświadczenia w organizacji konferencji ...

049cieniowane.jpg