14

Polityka prywatności - klienci / uczestnicy wydarzeń

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązują postanowienia  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku.

 

Informacja na temat polityki prywatności - klienci / uczestnicy wydarzeń organizowanych przez Biuro Kongresów Skolamed

 

Jakie dane zbieramy i w jaki sposób

Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Państwa z naszych usług, w tym ze stron internetowych, serwisów i formularzy udostępnianych przez Biuro Kongresów Skolamed a także dane zapisywane w plikach cookies.

W formularzu rejestracyjnym (zgłoszenia udziału w wydarzeniu organizowanym przez Biuro Kongresów Skolamed) lub w formularzu zgłoszenia streszczenia naukowego zbieramy podstawowe dane osobiste, takie jak np. imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej itp. niezbędne do zarejestrowania jako uczestnik wydarzenia lub przyjęcia zgłoszenia streszczenia.

W formularzu należy też wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów realizacji zamówionych usług np. uczestnictwa w wydarzeniu, zapewnienia zakwaterowania w czasie trwania wydarzenia itp. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu przyjęcia zgłoszenia i realizacji usług.

 

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane?

Przetwarzamy Państwa dane w celu:

 • realizacji zamówionej przez Państwa usługi np. aby umożliwić Pani / Panu udział w naszym wydarzeniu, zapewnić zakwaterowanie, umieścić zgłoszone przez Państwa wystąpienie naukowe w programie naszego wydarzenia (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);
 • udokumentowania zawarcia umowy / realizacji zlecenia i ich rozliczenia, na podstawie przepisów prawa podatkowego, rachunkowego (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
 • dla celów administracyjnych PAIZ Konsulting, będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • archiwalnym (dowodowym), będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • rozpatrywania ewentualnych reklamacji i skarg (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • ułatwienia korzystania z naszych serwisów oraz aby dopasować treści i format naszych stron internetowych do Państwa preferencji

Podstawą prawną przetwarzania danych w celu świadczenia zamówionych usług jest Pani / Pana zgoda, wyrażona np. na formularzu zgłoszenia.

Podstawą prawną przetwarzania danych dla np. pomiarów statystycznych i marketingu własnego administratora jest tzw. uzasadniony interes administratora.

Podstawowy dokument prawny

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Kto jest administratorem danych / kontakt

Administratorem Państwa danych osobowych jest PAIZ Konsulting Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Czeremchowej 21, 20-807 Lublin NIP 712-22-77-054, REGON 430844937, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS 0000052339, („PAIZ Konsulting”), tel. (81) 534 71 48, 534 71 49, GSM 693 067 914, e-mail: kongres@skolamed.pl

Spółka prowadzi wyodrębnioną działalność organizacji kongresów i konferencji pod marką Biuro Kongresów Skolamed.

 

Komu możemy przekazać Państwa dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem, Państwa dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np.:

 • agencjom przygotowującym materiały konferencyjne np. program konferencji, identyfikatory lub zaświadczenia potwierdzające udział w naszych wydarzeniach,
 • recepcjom hoteli – w przypadku zamówienia przez Ciebie zakwaterowania,
 • naszym partnerom naukowym odpowiedzialnym za merytoryczną część wydarzenia,
 • innym naszym podwykonawcom zaangażowanym w organizację wydarzenia w przypadku, gdy dane są niezbędne do prawidłowego wykonania usługi,
 • podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy administracji – oczywiście tylko wtedy, gdy wystąpią z żądaniem udostępnienia danych w oparciu o stosowną podstawę prawną.

 

Jak długo możemy przetwarzać Państwa dane?

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonych przez Państwa dobrowolnych zgód możemy przetwarzać dane do czasu, aż wycofają Państwo wyrażoną w tym zakresie zgodę lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych możemy przetwarzać do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów PAIZ Konsulting stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

Dane przetwarzane w pozostałym zakresie możemy przetwarzać przez okres nie dłuższy niż 5 lat od zakończenia roku, w którym doszło do zakończenia przez nas realizacji zleconej przez Państwa usługi lub rozwiązana została umowa o współpracy z PAIZ Konsulting;

 

Jakie macie Państwo prawa w stosunku do swoich danych?

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo do skargi: przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

Prawo do sprzeciwu: w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych: W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawi zgód w każdej chwili  przysługuje Państwu prawo do wycofania swojej zgody poprzez bezpośredni kontakt z firmą PAIZ Konsulting Sp. z o.o. w formie pisemnej na adres siedziby spółki, bez podania przyczyny, a także bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku skorzystania z tego prawa zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu objętym uprzednio wyrażoną zgodą.

 

Cookies i inne podobne technologie

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są zapisywane i przechowywane są w Państwa urządzeniu np. laptopie lub telefonie, gdy korzystasz z naszego serwisu internetowego. Cookies zawierają najczęściej nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer, na podstawie którego ustalana jest „tożsamość” użytkownika. Nasza strona internetowa może umieścić plik cookie w przeglądarce internetowej, jeśli Pani / Pana przeglądarka to umożliwia. Przeglądarka zezwala naszej stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez naszą stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.

Robimy to, aby ułatwić korzystanie Państwu z naszego serwisu internetowego np. wyświetlić naszą stronę internetową w formacie dostosowanym do indywidualnych preferencji, utrzymać sesję po zalogowaniu, dzięki czemu nie musicie Państwo na każdej stronie formularza ponownie wpisywać loginu i hasła itp.

 

Rodzaje plików cookies, które mogą być przez nas wykorzystywane:

 • sesyjne - pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
 • stałe - przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 • funkcjonalne - umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp.

 

Zarządzanie ustawieniami przeglądarki

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w Państwa urządzeniu np. telefonie lub laptopie. Użytkownik może jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że ww. informacje i pliki mogą być zamieszczane i przechowywane w Państwa urządzeniu końcowym, a tym samym, że my będziemy przechowywać informacje w Pani / Pana urządzeniu i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Z poziomu przeglądarki internetowej, z której korzystasz możliwe jest np. samodzielne zarządzanie plikami cookies. W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość:

 • zaakceptowania obsługi cookies, co pozwala Użytkownikowi na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;
 • zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Użytkownika witryn;
 • określania ustawień dla różnych typów plików cookie, na przykład akceptowania plików stałych jako sesyjnych itp.;
 • blokowania lub usuwania cookies.

Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz w na stronach pomocy, dotyczących obsługi tych przeglądarek.

Informujemy, że ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w naszych serwisach.