14

Polityka prywatności - klienci / uczestnicy wydarzeń

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązują postanowienia  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich to się odbywa. Niniejsza informacja jest przeznaczona dla naszych klientów - uczestników organizowanych / obsługiwanych przez nas wydarzeń jak również osób dokonujących zgłoszenia uczestnika.

 

Informacja na temat polityki prywatności - klienci / uczestnicy wydarzeń organizowanych przez Biuro Kongresów Skolamed

 

Jakie dane zbieramy i w jaki sposób

Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Państwa z naszych usług, w tym ze stron internetowych, serwisów i formularzy udostępnianych przez Biuro Kongresów Skolamed a także dane zapisywane w plikach cookies.

Ponieważ wyraziła Pani / wyraził Pan wolę wzięcia udziału w wydarzeniu, organizowanym przez Biuro Kongresów Skolamed, w formularzu rejestracyjnym (zgłoszenia udziału w wydarzeniu organizowanym przez Biuro Kongresów Skolamed) lub w formularzu zgłoszenia streszczenia naukowego zbieramy podstawowe dane osobiste, takie jak np. imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu itp. niezbędne do zarejestrowania jako uczestnik wydarzenia lub przyjęcia zgłoszenia streszczenia oraz utrzymania kontaktu w celu umożliwienia uczestnictwa w wydarzeniu. Prosimy również o informację na temat numeru prawa wykonywania zawodu lekarza, aby móc zweryfikować uprawnienie do uczestnictwa w wydarzeniu, co jest uregulowane odrębnymi przepisami.

W formularzu prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów realizacji zamówionych usług np. uczestnictwa w wydarzeniu, zapewnienia zakwaterowania w czasie trwania wydarzenia itp. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu przyjęcia zgłoszenia i realizacji usług.

 

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane?

Przetwarzamy Pani / Pana dane w celu:

 • realizacji zamówionej przez Panią / Pana usługi np. abyśmy mogli umożliwić Pani / Panu udział w naszym wydarzeniu, zapewnić zakwaterowanie, umieścić zgłoszone wystąpienie naukowe w programie naszego wydarzenia (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);
 • udokumentowania zawarcia umowy / realizacji zlecenia i ich rozliczenia, na podstawie przepisów prawa podatkowego, rachunkowego (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
 • dla celów administracyjnych i marketingowych PAIZ Konsulting, będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • archiwalnym (dowodowym), będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • rozpatrywania ewentualnych reklamacji i skarg (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • ułatwienia korzystania z naszych serwisów oraz aby dopasować treści i format naszych stron internetowych do Pani / Pana preferencji;

Podstawą prawną przetwarzania danych w celu świadczenia zamówionych usług jest Pani / Pana zgoda, wyrażona np. na formularzu zgłoszenia.

Podstawą prawną przetwarzania danych dla np. pomiarów statystycznych i marketingu własnego administratora jest tzw. uzasadniony interes administratora.

 

Podstawowy dokument prawny

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Kto jest administratorem danych / kontakt

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest PAIZ Konsulting Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Czeremchowej 21, 20-807 Lublin NIP 712-22-77-054, REGON 430844937, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS 0000052339, („PAIZ Konsulting”), tel. (81) 534 71 48, 534 71 49, GSM 693 067 914, e-mail: kongres@skolamed.pl

Spółka prowadzi wyodrębnioną działalność organizacji kongresów i konferencji pod marką Biuro Kongresów Skolamed.

 

Komu możemy przekazać Państwa dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem, Pani / Pana dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np.:

 • agencjom przygotowującym materiały konferencyjne np. program konferencji, identyfikatory lub zaświadczenia potwierdzające udział w naszych wydarzeniach,
 • recepcjom hoteli – w przypadku zamówienia przez Ciebie zakwaterowania,
 • naszym partnerom naukowym odpowiedzialnym za merytoryczną część wydarzenia,
 • innym naszym podwykonawcom zaangażowanym w organizację wydarzenia w przypadku, gdy dane są niezbędne do prawidłowego wykonania usługi,
 • podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy administracji – oczywiście tylko wtedy, gdy wystąpią z żądaniem udostępnienia danych w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Nie przekazujemy Pani / Pana danych osobowych poza teren Unii Europejskiej.

 

Jak długo możemy przetwarzać Państwa dane?

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonych przez Panią / Pana dobrowolnych zgód możemy przetwarzać dane do czasu, aż wycofają Państwo wyrażoną w tym zakresie zgodę lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych możemy przetwarzać do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów PAIZ Konsulting Sp. z o.o. stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

Dane przetwarzane w pozostałym zakresie możemy przetwarzać do końca okresu przedawnienia roszczeń oraz do końca przedawnienia zobowiązań podatkowych, a w innych wypadkach przez okres nie dłuższy niż 5 lat od zakończenia roku, w którym doszło do zakończenia przez nas realizacji zleconej przez Państwa usługi lub rozwiązana została umowa o współpracy z PAIZ Konsulting Sp. z o.o.

 

Jakie macie Państwo prawa w stosunku do swoich danych?

Przysługuje Pani / Panu prawo:

a) dostępu do treści swoich danych

b) do sprostowania swoich danych

c) do usunięcia danych - o ile inne szczególne przepisy nie wymagają od nas ich dalszego przetwarzania (np. przepisy finansowo-księgowe)

d) do żądania ograniczenia przetwarzania

e) do przenoszenia danych

f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

g) do cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo do skargi: przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

Prawo do sprzeciwu: w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji.

W celu wykonania swoich uprawnień proszę skierować żądanie poprzez przesłanie go w formie pisemnej:

 • pocztą elektroniczną na adres: kongres@skolamed.pl
 • pocztą tradycyjną na adres: PAIZ Konsulting Sp. z o.o. 20-807 Lublin, ul. Czeremchowa 21.

Aby zrealizować Pani/Pana żądanie, będziemy musieli Panią/Pana zidentyfikować, aby potwierdzić uprawnienia.

 

Cookies i inne podobne technologie

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są zapisywane i przechowywane są w Państwa urządzeniu np. laptopie lub telefonie, gdy korzystasz z naszego serwisu internetowego. Cookies zawierają najczęściej nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer, na podstawie którego ustalana jest „tożsamość” użytkownika. Nasza strona internetowa może umieścić plik cookie w przeglądarce internetowej, jeśli Pani / Pana przeglądarka to umożliwia. Przeglądarka zezwala naszej stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez naszą stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.

Robimy to, aby ułatwić korzystanie Państwu z naszego serwisu internetowego np. wyświetlić naszą stronę internetową w formacie dostosowanym do indywidualnych preferencji, utrzymać sesję po zalogowaniu, dzięki czemu nie musicie Państwo na każdej stronie formularza ponownie wpisywać loginu i hasła itp.

 

Rodzaje plików cookies, które mogą być przez nas wykorzystywane:

 • sesyjne - pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
 • stałe - przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 • funkcjonalne - umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp.

 

Zarządzanie ustawieniami przeglądarki

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w Państwa urządzeniu np. telefonie lub laptopie. Użytkownik może jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że ww. informacje i pliki mogą być zamieszczane i przechowywane w Państwa urządzeniu końcowym, a tym samym, że my będziemy przechowywać informacje w Pani / Pana urządzeniu i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Z poziomu przeglądarki internetowej, z której korzystasz możliwe jest np. samodzielne zarządzanie plikami cookies. W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość:

 • zaakceptowania obsługi cookies, co pozwala Użytkownikowi na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;
 • zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Użytkownika witryn;
 • określania ustawień dla różnych typów plików cookie, na przykład akceptowania plików stałych jako sesyjnych itp.;
 • blokowania lub usuwania cookies.

Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz w na stronach pomocy, dotyczących obsługi tych przeglądarek.

Informujemy, że ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w naszych serwisach.

 

Zastrzegamy, że Polityka Prywatności może ulegać uzupełnieniom i zmianom - w szczególności, gdy wynika to ze zmiany przepisów prawa.