14

Polityka prywatności - kontrahenci i współpracownicy

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązują postanowienia  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich się to odbywa. Niniejsza informacja jest przeznaczona dla naszych kontrahentów i współpracowników.

 

Informacja na temat polityki prywatności – kontrahenci i współpracownicy Biura Kongresów Skolamed

 

Jakie dane zbieramy i w jaki sposób

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w związku z trwającą aktualnie współpracą oraz / lub aby mieć możliwość przedstawiania Państwu ofert i propozycji dotyczących potencjalnej współpracy w przyszłości.

Zbieramy dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, stanowisko służbowe, miejsce pracy), dane kontaktowe (numer telefonu, adres poczty elektronicznej) oraz korespondencyjne (adres siedziby podmiotu gospodarczego). Niektóre z danych pochodzą ze źródeł publicznych, w szczególności ze stron internetowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO).

 

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następującym celu:

 • wymiany korespondencji biznesowej (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);
 • realizacji usługi na podstawie umowy / zamówienia (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);
 • udokumentowania zawarcia umowy / realizacji zlecenia i ich rozliczenia, na podstawie przepisów prawa podatkowego, rachunkowego (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
 • celów administracyjnych i marketingowych  PAIZ Konsulting Sp. z o.o., będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • rozpatrywania ewentualnych reklamacji i skarg (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 

Podstawowy dokument prawny

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


Kto jest administratorem danych / kontakt

Administratorem Państwa danych osobowych jest PAIZ Konsulting Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Czeremchowej 21, 20-807 Lublin NIP 712-22-77-054, REGON 430844937, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS 0000052339, („PAIZ Konsulting”), tel. (81) 534 71 48, 534 71 49, GSM 693 067 914, e-mail: kongres@skolamed.pl

Spółka prowadzi wyodrębnioną działalność organizacji kongresów i konferencji pod marką Biuro kongresów Skolamed.

                 

Komu możemy przekazać Państwa  dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem, Państwa dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie.

Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być: nasi kontrahenci i partnerzy współpracujący przy organizacji konferencji np. hotele zapewniające zakwaterowanie, agencje wykonujące materiały konferencyjne, nasi partnerzy naukowi odpowiadający za merytoryczną część wydarzenia, inni nasi podwykonawcy zaangażowani w organizację wydarzenia - w przypadku, gdy dane są im niezbędne do prawidłowego wykonania usługi, kancelarie prawne, podmioty upoważnione uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy administracji – oczywiście tylko wtedy, gdy wystąpią z żądaniem udostępnienia danych w oparciu o stosowną podstawę prawną, firmy archiwizujące dokumentację.

Nie przekazujemy Pani / Pana danych osobowych poza teren Unii Europejskiej.

 

Jak długo możemy przetwarzać Państwa dane?

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonych przez Panią / Pana dobrowolnej zgody możemy przetwarzać dane do czasu, aż wycofają Państwo wyrażoną w tym zakresie zgodę lub ustalimy, że dane się zdezaktualizowały.

Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych możemy przetwarzać do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów PAIZ Konsulting Sp. z o.o. stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

Dane przetwarzane w pozostałym zakresie możemy przetwarzać do końca okresu przedawnienia roszczeń oraz do końca przedawnienia zobowiązań podatkowych, a w innych wypadkach przez okres nie dłuższy niż 5 lat od zakończenia roku, w którym doszło do zakończenia przez nas realizacji zleconej przez Państwa usługi lub rozwiązana została umowa o współpracy z PAIZ Konsulting Sp. z o.o.

 

Jakie macie Państwo prawa w stosunku do swoich danych?

Przysługuje Pani / Panu prawo:

a) dostępu do treści swoich danych

b) do sprostowania swoich danych

c) do usunięcia danych - o ile inne szczególne przepisy nie wymagają od nas ich dalszego przetwarzania (np. przepisy finansowo-księgowe)

d) do żądania ograniczenia przetwarzania

e) do przenoszenia danych

f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

g) do cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo do skargi: przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

Prawo do sprzeciwu: w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji.

W celu wykonania swoich uprawnień proszę skierować żądanie poprzez przesłanie go w formie pisemnej:

 • pocztą elektroniczną na adres: kongres@skolamed.pl
 • pocztą tradycyjną na adres: PAIZ Konsulting Sp. z o.o. 20-807 Lublin, ul. Czeremchowa 21.

Aby zrealizować Pani/Pana żądanie, będziemy musieli Panią/Pana zidentyfikować, aby potwierdzić uprawnienia.

 

Cookies i inne podobne technologie

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są zapisywane i przechowywane są w Państwa urządzeniu np. laptopie lub telefonie, gdy korzystasz z naszego serwisu internetowego. Cookies zawierają najczęściej nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer, na podstawie którego ustalana jest „tożsamość” użytkownika. Nasza strona internetowa może umieścić plik cookie w przeglądarce internetowej, jeśli Pani / Pana przeglądarka to umożliwia. Przeglądarka zezwala naszej stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez naszą stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.

Robimy to, aby ułatwić korzystanie Państwu z naszego serwisu internetowego np. wyświetlić naszą stronę internetową w formacie dostosowanym do indywidualnych preferencji, utrzymać sesję po zalogowaniu, dzięki czemu nie musicie Państwo na każdej stronie formularza ponownie wpisywać loginu i hasła itp.

 

Rodzaje plików cookies, które mogą być przez nas wykorzystywane

 • sesyjne - pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
 • stałe - przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 • funkcjonalne - umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp.

 

Zarządzanie ustawieniami przeglądarki

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w Państwa urządzeniu np. telefonie lub laptopie. Użytkownik może jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że ww. informacje i pliki mogą być zamieszczane i przechowywane w Państwa urządzeniu końcowym, a tym samym, że my będziemy przechowywać informacje w Pani / Pana urządzeniu i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Z poziomu przeglądarki internetowej, z której korzystasz możliwe jest np. samodzielne zarządzanie plikami cookies. W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość:

    zaakceptowania obsługi cookies, co pozwala Użytkownikowi na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;
    zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Użytkownika witryn;
    określania ustawień dla różnych typów plików cookie, na przykład akceptowania plików stałych jako sesyjnych itp.;
    blokowania lub usuwania cookies.

Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz w na stronach pomocy, dotyczących obsługi tych przeglądarek.

Informujemy, że ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w naszych serwisach.

 

Zastrzegamy, że Polityka Prywatności może ulegać uzupełnieniom i zmianom - w szczególności, gdy wynika to ze zmiany przepisów prawa.