Najbliższe wydarzenia

 • Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "VII Kresowe Spotkania Neurologiczne"
 • Kurs medyczny: Podstawy neurosonologii - badanie dopplerowskie tętnic zewnątrz i wewnątrzczaszkowych
 • I Lubelskie Debaty Diabetologiczne
 • I Kujawsko-Pomorskie Dni Neurologiczne
 • International Medical Course - European Digestive Surgery Postgraduate Course
 • XV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa POSTĘPY W CHIRURGII NACZYŃ
 • V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Neurologicznego
 • 12te Międzynarodowe Warsztaty Szkoleniowo-Naukowe Danube Teaching Course
 • IX Świętokrzyskie Spotkania Neuroloigiczne
 • Lubelskie NeuroForum 2016 - ogólnopolska konferencja medyczna poświęcona zagadnieniom zagadnieniom neuroprotekcji i neuroregeneracji
 • Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Bieszczadzkie Dni Neurologiczne

     Ponad 10 lat doświadczenia w organizacji konferencji ...

049cieniowane.jpg